Description: De wetenschap is helder: Onze wereld wordt geconfronteerd met een ongekende noodtoestand. Wij bevinden ons in een gevaarlijke situatie die we zelf hebben gecreëerd. We moeten nu handelen. Wij roepen iedereen op om samen met ons te strijden voor het behoud van het leven op aarde. Met compassie, vreedzaamheid en eer, in de geest van al diegenen die zich hebben ingezet voor ons vrijheden voor ons. **Wij eisen van de Nederlandse overheid: ~Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.~Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.~Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Industry: Services

Website: https://extinctionrebellion.nl

Company size: 51-200 employees

XRD rank: 1761120

Headquarter: Amsterdam

Ownership: Not for Profit

Founded year: –

Skillset: –

Crunchbase profile: –

Funding rounds total: –

Selected investors: –

Location: Amsterdam, NL