Description: State of the Art therapie met zorg en aandacht voor de patiënt voorop! Uiteindelijk is het doel dat onze patiënten tevreden zijn met de behandeling die ze krijgen en iedere behandelsessie als een waardevolle toevoeging beschouwen.Alle fysiotherapeutische expertise onder een dak.FysioMCN heeft een gespecialiseerd team van fysiotherapeuten en manueel therapeuten. Vanuit ons centrum bieden wij met 16 therapeuten vrijwel alle fysiotherapeutische zorg onder een dak. Daarnaast onderhouden wij korte lijnen met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners in en rondom Amsterdam. Wij zorgen er voortdurend voor dat iedereen die voor ons kiest de best mogelijke behandeling krijgt. Dit is door de verzekeraars niet onopgemerkt gebleven. Daarom is FysioMCN beloond met de Plus status.De praktijk is heeft specialisten op het gebied van de behandeling van: hoofdpijn, duizeligheid, COPD, schouderklachten, knieklachten, oedeemtherapie, nek- en rugklachten, bekkenbodemproblemen, kinderfysiotherapie, klachten van de aanhechtingen van pezen en spieren (o.a. fascietechnieken en ESWT – ook bekend als shockwave therapie), overactieve blaas, opvliegers, prikkelbare darmsyndroom, psychische klachten, somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten, hyperventilatie, stress klachten, slapeloosheid, dry needling, rusteloze benen, tennis ellebogen, angst- en paniekstoornissen, verbetering van sportprestaties, spreek- en/of examenangst, revalidatie na operaties om maar wat te noemen. Het is ons gelukt om vele collegae die ieder met een eigen expertise vele specialisaties hebben in te kunnen zetten ten behoeve van onze patiënten!De fysiotherapeuten van MCN werken met protocollen voor wat betreft de behandeling van patiënten. Steeds worden deze protocollen kritisch beoordeeld en zo nodig, bij nieuwe wetenschappelijke inzichten bijgesteld. Wij willen natuurlijk de beste zorg verlenen – zorg die we zelf ook zouden willen als wij zelf een probleem hebben! Iedere patiënt verdient de best mogelijke behandeling in een veilige en vertrouwde omgeving gegeven door een team dat ze persoonlijk benadert!Sinds enkele jaren hebben we ook de kracht van Medische Hypnotherapie herkend en passen wij deze effectieve, efficiënte en buitengewoon elegante therapie toe bij onze patiënten. Er komt steeds meer evidentie voor medische hypnotherapie. Als speerpuntpraktijk met als missie om nieuwe, evidence based, therapie te integreren in ons behandelarsenaal zijn we enthousiast bezig om ook deze therapie verantwoord aan te bieden aan onze patiënten. De reacties van de dankbare patiënten is buitengewoon stimulerend! Wij denken dat er een goede stap gemaakt wordt naar een toekomst waarbij een geïntegreerde benadering waarbij alle technieken en methodes aangewend wordt voor een optimale behandeling steeds dichterbij komt!

Industry: Healthcare

Website: http://www.fysiomcn.nl

Company size: 11-50 employees

XRD rank: –

Headquarter: Amsterdam, N.H.

Ownership: Public Company

Founded year: 1993

Skillset: Fysiotherapie, Manuele Therapie, Hoofdpijn, Duizeligheid, Schouderklachten, Psychosomatische fysiotherapie, Oefentherapie Mensendieck, Bekkenfysiotherapie, Kaakklachten, COPD, Claudicatio, Lymfetherapie, Stressmanagement, Slaaptraining en coaching, Klinische hypnotherapie, and Overactieve blaas

Crunchbase profile: –

Funding rounds total: –

Selected investors: –

Location: Amsterdam, N.H., NL