Description: Met het ICZ trachten wij het intercultureel contact tussen cliënt en zorgverlener te verbeteren. Dit doen wij door het creëren van bewustwording en de ontwikkeling van interculturele competenties bij zorgprofessionals. Passende zorg is wat ons betreft zorg die geleverd wordt door mensen met een voor de doelgroep toegankelijke achtergrond. Daarbij gaat het erom dat cliënten geholpen worden door iemand die weet en/of oprecht nieuwsgierig is naar hun leven en omgeving. Vooral moeten mensen ook in die eigen omgeving benaderd worden: zo kan de zorgverlener contact maken.De vraag naar expertise in passende zorg is zo groot, dat wij inzetten op het verspreiden van deze kennis en kunde. Alleen als meer mensen de nodige vaardigheden opdoen, kan aan deze vraag tegemoet gekomen worden. Het instituut staat daarmee aan het begin van een landelijke beweging in de zorg. Het uiteindelijke doel is dat alle mensen in Nederland passende zorg krijgen, of ze nu jong of oud zijn, een multiculturele achtergrond hebben of niet. Hiertoe moeten alle zorginstellingen in Nederland (ook) geëquipeerd zijn om contact te maken met de multiculturele doelgroep, en zicht te krijgen op haar problemen.De AanleidingVolgens het CBS vormde de groep multiculturele Nederlanders in 2020 ruim 24,3% van de bevolking. Echter, de aansluiting van de zorg op de behoeftes van de multiculturele groep is niet goed. Zorginstellingen slagen er onvoldoende in om mensen aan te nemen die op een natuurlijke wijze contact maken met de multiculturele doelgroep – en zo hun vertrouwen winnen. Hierdoor krijgen veel mensen nog niet de juiste zorg: de organisaties die maatwerk kunnen leveren voor deze doelgroep zijn zeer dun gezaaid. Doordat er geen maatwerk wordt geleverd, escaleert de problematiek. Deze is op het moment in veel gevallen al zeer dwingend en gecompliceerd. Uiteindelijk is er dan behoefte aan ingrijpende en zeer dure zorg.

Industry: Professional Training & Coaching

Website: http://www.culturelezorg.nl

Company size: 1-10 employees

XRD rank: –

Headquarter: Amsterdam, Noord-Holland

Ownership: Private company

Founded year: 2020

Skillset: –

Crunchbase profile: –

Funding rounds total: –

Selected investors: –

Location: Amsterdam, Noord-Holland 1069, NL