Description: LE34 er Danmarks største rådgivende landinspektørfirma. Fra vores 26 kontorer i Norden er vi hver dag med til at vise vejen for fremtidens store anlægs- og infrastrukturprojekter.LE34 viser vejen – hele vejenVores områder og ekspertiser er organiseret, så vi kan servicere vores kunder hele vejen igennem projekterne: Fra planlægning og byudvikling til ekspropriation og tinglysning. Fra afsætning og udstykning til monitorering og laserscanning. Og fra volumenberegninger og databehandling til augmented reality og as-built dokumentation. Vores specialister dækker det hele. På landjorden, til vands og fra luften.KarriereVi tror på indflydelse, medbestemmelse og enkle kommandoveje uden højtideligt hierarki. Det kræver dygtige medarbejdere, og derfor arbejder vi målrettet med karriere, udvikling og trivsel.LE34 is Denmark’s largest provider of surveying and land management services. Every day, from our 25 offices in the Nordic region, we pave the way for tomorrow’s major construction and infrastructure projects.Intelligent, multidisciplinary consultancyLE34’s skills and business areas are structured to enable us to deliver the precise consultancy package our clients request. From planning and urban development to expropriation and land registration. From setting out and subdivision to monitoring and laser scanning. And from volume surveying and data processing to augmented reality and as-built documentation. Our specialists cover every aspect. On land, at sea and from the air.CareerWe believe in influence, involvement and simple chains of command, with no formal hierarchy. This requires talented employees and therefore we focus on career, development and job satisfaction.

Industry: Construction

Website: http://www.le34.dk

Company size: 201-500 employees

XRD rank: –

Headquarter: Ballerup

Ownership: Private company

Founded year: 1817

Skillset: GIS, BIM, Land management, Drones, MobilMapping, Surveying, Monitoring, As built documentation, Cadastral services, Expropriation, Offshore, and Wind Turbines & Spatial Planning

Crunchbase profile: –

Funding rounds total: –

Selected investors: –

Location: Ballerup, DK