Description: RemmedVR, telemedyczna usługa terapii widzenia z użyciem wirtualnej rzeczywistości.Problem niedowidzenia oraz zeza dotyczy nawet do 5% dzieci na świecie. Zbyt późno wykryte lub nieleczone skutkują w poważnych problemach z nauką, koordynacją ruchową, braku chęci do kontaktów towarzyskich, co może prowadzić do zaniżonej samooceny, niepełnosprawności i depresji w dorosłym życiu. Misją RemmedVR jest wyrównywanie szans rozwoju dzieci z wadami wzroku na całym świecie.

Industry: IT

Website: https://remmed.vision

Company size: 11-50 employees

XRD rank: –

Headquarter: Chicago

Ownership: Private company

Founded year: 2016

Skillset: VR, Virtual Reality, Optometria, and Optometry

Crunchbase profile: https://www.crunchbase.com/organization/remmedvr

Funding rounds total: 1

Selected investors: –

Location: Chicago, US